Các tật khúc xạ

Lão thị nguyên nhân và cách điều trị

Lão thị (Presbyopia) là khi đôi mắt của bạn dần dần mất khả năng nhìn thấy mọi thứ rõ ràng ở gần. Đó là một phần bình thường của lão hóa. Bạn có thể bắt đầu nhận thấy dấu hiệu lão thị ngay sau tuổi 40. Những dấu hiệu có thể thấy là bạn sẽ giữ tài...

Loạn thị nguyên nhân và cách điều trị

Loạn thị (astigmatism) là một tình trạng thị lực thông thường gây ra thị lực mờ. Nó xảy ra khi giác mạc (mặt trước rõ ràng của mắt) có hình dạng không đều hoặc đôi khi vì độ cong của ống kính bên trong mắt. Một giác mạc hoặc ống kính có hình dạng không...

Viễn thị nguyên nhân và cách điều trị

Viễn thị là gì? Viễn thị có nghĩa là bạn có thể nhìn thấy rõ những vật ở xa, nhưng những thứ cận cảnh bị mờ. Thuật ngữ kỹ thuật cho viễn thị là siêu thị. Để hiểu được viễn thị, hữu ích để biết làm thế nào mắt bình thường hoạt động. Hai phần của mắt...

Cận thị nguyên nhân và phương pháp điều trị

Cận thị (myopia) là một tật khúc xạ phổ biến, trong đó bạn có thể nhìn thấy rõ ràng các đối tượng gần bạn, nhưng những vật xa hơn bị mờ. Tật cận thị có thể phát triển dần dần hoặc nhanh chóng, thường xấu đi trong thời thơ ấu và thanh thiếu niên. Tật...